Ikon för Rikstermbanken

censur

svensk term: censur
definition:

myndighetsgranskning av tryckt skrift, film etc. innan verket når offentligheten

anmärkning:

Kan resultera i att en bok beslagtas vilket i sin tur kan resultera i att samlare kastar sig över den.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016