Ikon för Rikstermbanken

boksamlare

svensk term: boksamlare
förklaring:

Boksamlaren samlar böcker och prioriterar därvid bokens 1) innehåll och betydelse 2) form och utseende 3) sällsynthet och 4) skick. Boksamlaren utgår alltså normalt från bokens innehåll men värderar också bokens originalitet, yttre skick, typografiska utstyrsel, tidstypiska dekor m.m. En bokläsande ickeboksamlare anser icke sällan däremot att boksamlaren struntar i innehållet och bara ser till boken i sig.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016