Ikon för Rikstermbanken

bibliotek (2)

svensk term: bibliotek (2)
definition:

boksamling

anmärkning:

Grekiskans bibliotheke var den kruka där bokrullarna förvarades (på den tiden boken var en bokrulle). Man brukar skilja på privata och offentliga bibliotek; de senare till väsentlig del bestående av de förra efter donationer. Antikvariatbokhandlaren Erik A Ohlson speglar en inte ovanlig uppfattning i branschen om offentliga bibliotek når han apropå boksamlande ungkarlar skriver: ”Tyvärr äro de icke sällan besatta av fåfängan att donera sina skatter till offentliga bibliotek, där böckerna gömmas i bombsäkra källare och därmed upphöra att existera för både antikvariat och samlare.” (Bokvännen nr 8/59).

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016