Ikon för Rikstermbanken

bibliomani

svensk term: bibliomani
definition:

sjuklig besatthet av böcker

anmärkning:

En biblioman kan både stjäla och mörda för att komma åt böcker men oftast yttrar sig galenskapen i ett maniskt samlande där bokens införlivande i samlingen är det enda viktiga. Bokhistorien känner många exempel på grava bibliomaner; ett är teologen Johann Tinius (1764–1846) som blev massmördare för att skaffa pengar till sina bokinköp.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016