Ikon för Rikstermbanken

bibliografi (2)

svensk term: bibliografi (2)
definition:

systematisk bokförteckning

anmärkning:

En bibliografi innehåller en så komplett fysisk beskrivning som möjligt av varje enskild bok eller tryck.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016