Ikon för Rikstermbanken

begränsad upplaga

svensk term: begränsad upplaga
definition:

upplaga som är begränsad till ett uttalat antal exemplar löper liten risk att komma bort i den löpande antikvariska hanteringen

anmärkning:

Äger den ett ointressant innehåll har den därför en tendens att bli irriterande vanlig. Någon omedelbar relation mellan ”högt ekonomiskt värde” och ”begränsad upplaga” existerar inte.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016