Ikon för Rikstermbanken

begagnade böcker

svensk term: begagnade böcker
förklaring:

Begreppet begagnade böcker är inom antikvariatbranschen ett begrepp med blandad innebörd. Det är kopplat till förhållandevis ny allmänlitteratur med snabb omsättning och antyder att bokhandlaren sysslar med triviallitteratur av sekunda kvalitet. Men så behöver inte vara fallet.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016