Ikon för Rikstermbanken

autograf

svensk term: autograf
förklaring:

Vanligen namnteckning men även originalhandskrift.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016