Ikon för Rikstermbanken

ark

svensk term: ark
förklaring:

Indelningsenhet för böcker; ett tillskuret papper som rymmer ett visst antal trycksidor. När boken ska häftas och bindas in måste arket först vikas. Viker man det en gång blir formatet folio (2:o), två gånger kvarto (4:o), tre gånger oktavo (8:o), fyra gånger duodecimo (12:o).

En oktav kan vara stor och en kvarto liten. Bladstorleken kan variera pga. det ursprungliga arkets storlek. En bok i oktavformat är vanligtvis som bladformatet A5, medan en kvarto kan jämföras med A4-formatet. Beteckningarna tvärkvarto, tväroktav förekommer om motsvarande liggande bokformat.

I äldre böcker har varje ark en bokstavssignatur från A till Z. T.ex. i en bok i oktav har första bladet i arket beteckningen A, andra bladet A2, tredje A3, fjärde A4 varefter i regel A5 till A8. Framförallt var arksignaturen avsedd för bokbindaren. Den är viktig vid kollationeringen av en gammal bok eftersom pagineringen ofta är felaktig.

I moderna böcker förekommer inte arksignaturer.

Bokens format (storlek) kan ibland även anges i mm eller cm.; höjden gånger bredden, t.ex. 360 × 240 mm eller 36 × 24 cm.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016