Ikon för Rikstermbanken

antikvariatkatalog

svensk term: antikvariatkatalog
definition:

en av ett antikvariat utgiven försäljningskatalog

anmärkning:

Några antikvariatkataloger år så utförliga och noggranna att de används som referenslitteratur (t.ex. Björck & Börjessons topografikataloger nr 190, 300 och 360); andra kan bestå av en enkel dubbel vikt lista utan andra upplysningar än författare, titel, tryckår och pris.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016