Ikon för Rikstermbanken

anonym

svensk term: anonym
definition:

utan författarnamn

anmärkning:

Författarnamnet sätts inom parentes, när titelbladet inte lämnar någon uppgift om verkets författare. T.ex. (Palm, Magnus) om Magnus Palm i föreliggande ordlista inte velat skylta med sitt namn.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016