Ikon för Rikstermbanken

amatörband

svensk term: amatörband
definition:

bokband utfört av en i bokbinderihantverket outbildad person

anmärkning:

Den goda avsikten döljer sällan det bristfälliga resultatet.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016