Ikon för Rikstermbanken

aldustryck

svenska termer: aldustryck
aldiner
förklaring:

Med aldustryck avses böcker tryckta av den venetianske boktryckaren Aldus Manutius (1449–1515) och hans efterträdare.

anmärkning:

Aldus boktryckarmärke, ett ankare omslingrat av en delfin, är vida bekant. Mest känd är han för att ha givit ut de klassiska författarna, i litet format och med kursiva trycktyper.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016