Ikon för Rikstermbanken

Svenska Antikvariatföreningen

svensk term: Svenska Antikvariatföreningen
förklaring:

Grundad 1936 Stockholm i avsikt att verka för en seriös och ansvarskännande antikvarisk bokhandel. Medlemsantalet har stigit från 26 (1945) till 54 (1994). För att bli medlem av föreningen måste ett antikvariat ha bedrivit verksamhet i tre år samt rekommenderas av tre medlemmar. Ansluten till ILAB.

se även:
 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016