Ikon för Rikstermbanken

KB

svenska termer: KB
Kungl. biblioteket i Stockholm
förklaring:

Sveriges nationalbibliotek, tillkommet på 1600-talet med svenska kungars och privatsamlares bibliotek som grund.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016