Ikon för Rikstermbanken

Elsevier

svensk term: Elsevier
förklaring:

vanligen bok i fickformat utgiven hos boktryckar- och förläggarfamiljen Elzevier på 1600-talet. Den svenske läkaren Gustaf Berghman (l836–1910) skänkte sin enastående samling av Elzeviertryck, omkring 2 300 volymer och en av de största existerande, till Kungl. biblioteket.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016