Ikon för Rikstermbanken

Djävulsbibeln

svenska termer: Djävulsbibeln
”codex gigas”
förklaring:

Ryktbar pergamenthandskrift från 1200-talet i mycket stort format (89 × 49 cm) innehållande bl. a. en grotesk djävulsbild. Finns på Kungl. biblioteket i Stockholm. Togs som krigsbyte av svenskarna vid stormningen av Prag 1648.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016