Ikon för Rikstermbanken

Codex argenteus

svenska termer: Codex argenteus
”Silverbibeln”
förklaring:

Praktfull och dyrbar handskrift från 500-talet innehållande de fyra evangelierna i Ulfilas gotiska översättning, skriven med guld- och silverbokstäver på purpurpergament, senare bunden i ett band av drivet silver. Den var ursprungligen ett krigsbyte från trettioåriga kriget, finns nu i Uppsala universitetsbibliotek och är ett viktigt dokument om goternas kultur och språk.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016