Ikon för Rikstermbanken

Baskerville

svensk term: Baskerville
förklaring:

Den berömde engelske boktryckaren John Baskerville (1706–1775) skar ett typsnitt (Baskerville Antikva) som tack vare sin rena och klara form vunnit stor spridning över världen. Introducerades i Sverige av Linnélärjungen Henric Fougt, efter en vistelse i England. Med detta slog antikvan igenom i Sverige.

 
källa: Svenska Antikvariatföreningen, Mats Petersson, Georg Lose och Sigbjörn Ryö: ABC för boksamlare | 2016