Ikon för Rikstermbanken

verksamhetsplats

svensk term: verksamhetsplats
definition:

fysiskt avgränsad plats där det bedrivs KRAV-certifierad produktion

exempel:

Exempel på verksamhetsplatser är en butik eller en restaurang.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285