Ikon för Rikstermbanken

verandavistelse

svensk term: verandavistelse
definition:

vistelse på hårdgjord yta med tak utanför ett isolerat stall

anmärkning:

Den kan vara helt eller delvis inklädd med vindväv eller liknande. Används för fjäderfä.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285