Ikon för Rikstermbanken

växtskyddsmedel

svensk term: växtskyddsmedel
förklaring:

Används i huvudsak för att skydda växter och växtprodukter inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsbruk. De har som uppgift att skydda växter eller växtdelar mot skadedjur, svampangrepp eller konkurrerande växter m.m.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285