Ikon för Rikstermbanken

växtnäringsbalans

svensk term: växtnäringsbalans
definition:

förhållandet mellan införd växtnäring i t.ex. inköpt gödsel och den växtnäring som förs bort i de produkter som går ut från gården

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285