Ikon för Rikstermbanken

växthus

svensk term: växthus
förklaring:

Ska utgöra en fast byggnad där man odlar växter. Byggnaden står på samma plats i flera år, dvs. tunnelodling på friland omfattas inte av definitionen. Odling i avskilda bäddar räknas alltid som växthus.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285