Ikon för Rikstermbanken

underleverantör

svensk term: underleverantör
definition:

leverantör som levererar eller tillhandahåller produkt, råvara eller tjänst åt en annan leverantör närmare konsument

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285