Ikon för Rikstermbanken

tredje part

svensk term: tredje part
definition:

underleverantör som inte är KRAV-ansluten och som anlitas av ett KRAV-anslutet företag för att hantera eller bearbeta KRAV-certifierade produkter

anmärkning:

Då ska ett avtal tecknas mellan den KRAV-anslutne och underleverantören. Detta ska säkra upp att viss hantering eller beredning av en KRAV-certifierad produkt som lämnar gården följer relevanta KRAV-regler. Detta skiljer sig från när ett KRAV-certifierat företag köper in en produkt till sin verksamhet.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285