Ikon för Rikstermbanken

torrsubstans

svensk term: torrsubstans
beteckning/formel: ts
definition:

det som är kvar när man torkat bort allt vatten i något, t.ex. ett foder

anmärkning:

Begreppet används bland annat för foder för att kunna jämföra olika produkter där vattenhalten kan variera mycket.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285