Ikon för Rikstermbanken

tillsatser

svenska termer: tillsatser
teknologiska tillsatser
definition:

de ämnen som har en teknisk funktion i livsmedlet och för vilka myndigheterna bestämt att de ska ha en särskild säkerhetsprövning

anmärkning:

Dessa tillsatser har ett E-nummer. Till exempel är askorbinsyra (C-vitamin) en teknologisk tillsats när den används som antioxidationsmedel med E-nummer E 300.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285