Ikon för Rikstermbanken

tillåtetbedömda produktionshjälpmedel

svensk term: tillåtetbedömda produktionshjälpmedel
definition:

icke KRAV-certifierade produktionshjälpmedel som har bedömts av ett certifieringsorgan som tillåtna att använda i KRAV-certifierad produktion

anmärkning:

Dessa är inte KRAV-märkta och publiceras på KRAVs webbplats.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285