Ikon för Rikstermbanken

teknologiska nanomaterial

svensk term: teknologiska nanomaterial
definition:

antropogena nanomaterial undantaget de som bildas vid traditionella livsmedelsprocesser

anmärkning:

Hit räknas inte nanomaterial som förekommer naturligt i miljön (t.ex. vulkanisk aska), som förekommer naturligt i livsmedel (t.ex. monosackarider, aminosyror och fettsyror) eller som bildas oavsiktligt (t.ex. mjöl eller homogeniserad mjölk).

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285