Ikon för Rikstermbanken

stress

svensk term: stress
förklaring:

Stress är både fysiska och psykiska påfrestningar på djuren. Djur kan stressas av reflekterande ytor, buller och höga ljud, luftströmmar, starkt ljus, lukter, tvära krökar eller blindgångar, smärta, hård hantering med slag och stötar samt stress och oro från andra djur. För att minska stressen kan ett slakteri utnyttja djurens naturliga beteende för att driva dem, t.ex. genom att hålla samman gruppen, att djuren får gå från mörker till ljus eller följa ledardjuret.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285