Ikon för Rikstermbanken

stallperiod

svensk term: stallperiod
definition:

period när djuren normalt hålls inne varje dag, med eller utan tillgång till utevistelse

anmärkning:

Perioder när djuren bara vistas inne i samband med mjölkning räknas inte till stallperioden.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285