Ikon för Rikstermbanken

revisor

svensk term: revisor
definition:

person som kan och får genomföra en revision

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285