Ikon för Rikstermbanken

ranchdrift

svensk term: ranchdrift
förklaring:

Utegående djur utan erfarenhet av stallning någon årstid.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285