Ikon för Rikstermbanken

produktionsplats

svenska termer: produktionsplats
produktionsenhet /EU/ 
definition:

fysiskt avgränsad enhet som är KRAV-ansluten

anmärkning:

Begreppet motsvarar EU-förordningens ”produktionsenhet”.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285