Ikon för Rikstermbanken

produktion

svensk term: produktion
definition:

tillverkning, hantering, lagring och packning av en produkt eller råvara som ska KRAV-certifieras eller KRAV-märkas

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285