Ikon för Rikstermbanken

parallellproduktion

svensk term: parallellproduktion
förklaring:

Inom lantbruk finns benämningen parallellproduktion både inom växtodlingen och inom djurhållningen. Parallellproduktion inom djurhållning innebär att samma djurslag sköts konventionellt och enligt KRAVs regler inom samma brukningsenhet/företag. Parallelldjurhållning är endast tillåtet under mycket begränsade villkor. Parallellproduktion inom växtodling innebär att samma gröda odlas konventionellt och enligt KRAVs regler inom samma brukningsenhet/företag. Parallellodling är endast tillåtet under mycket begränsade villkor.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285