Ikon för Rikstermbanken

omläggning

svensk term: omläggning
definition:

övergång från konventionell till KRAV-certifierad produktion

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285