Ikon för Rikstermbanken

oanmäld kontroll

svensk term: oanmäld kontroll
definition:

kontrollbesök på plats hos den certifierade som aviseras tidigast 24 timmar innan det påbörjas eller inte alls.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285