Ikon för Rikstermbanken

mulljord

svensk term: mulljord
definition:

jord som innehåller minst 30 viktprocent organiskt material i matjorden

anmärkning:

Ett skifte anses bestå av mulljord om mulljorden täcker mer än hälften av skiftets yta.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285