Ikon för Rikstermbanken

mindre slakteri

svensk term: mindre slakteri
definition:

slakteri som slaktar färre än 1 000 djurenheter per år

anmärkning:

Färre än 1 000 DE enligt Rådets Förordning (EG) nr 1099/2009 ska ”beräknas som däggdjursenheter eller 150 000 fåglar eller kaniner som slaktas per år…”. Detta gör det möjligt att lägga samman de olika djurkategorierna

– Vuxna nöt och hästdjur: 1 djurenhet.

– Andra nötkreatur: 0,50 djurenheter.

– Gris med en levande vikt över 100 kg: 0,20 djurenheter.

– Övriga grisar: 0,15 djurenheter.

– Får och getter: 0,10 djurenheter.

– Lamm, killingar och spädgrisar med en levande vikt under 15 kg: 0,05 djurenheter.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285