Ikon för Rikstermbanken

målart

svensk term: målart
definition:

den fiskart man vill fånga

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285