Ikon för Rikstermbanken

leverantör

svensk term: leverantör
definition:

aktör som levererar eller tillhandahåller produkt, råvara eller tjänst åt en annan aktör

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285