Ikon för Rikstermbanken

ledningssystem

svensk term: ledningssystem
definition:

dokumenterat system som omfattar organisationsstruktur, planering, ansvar, praxis, rutiner, processer och resurser för att utveckla, införa, uppfylla, revidera och underhålla verksamheten

anmärkning:

Ledningssystem kan vara certifierade, men en certifiering krävs inte för att uppfylla denna definition. Exempel på standarder för certifierbara ledningssystem är ISO 9001 och ISO 14001.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285