Ikon för Rikstermbanken

landning

svensk term: landning
definition:

överlämning av fångst från fiskefartyg till mottagare i land

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285