Ikon för Rikstermbanken

konstgödsel

svensk term: konstgödsel
definition:

syntetiska handelsgödselmedel

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285