Ikon för Rikstermbanken

karantän

svensk term: karantän
definition:

avskilt stall för att hålla införda djur skilda från den befintliga besättningen på grund av smittorisken

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285