Ikon för Rikstermbanken

kärnverksamhet

svensk term: kärnverksamhet
definition:

verksamhet som syftar till att tillverka en produkt eller råvara som ska KRAV-certifieras eller KRAV-märkas

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285