Ikon för Rikstermbanken

import

svensk term: import
förklaring:

Att ta in produkter från ett tredjeland alltså ett land utanför EU och EES. För att få importera ekologiska produkter kan det krävas importtillstånd från Livsmedelsverket eller Jordbruksverket.

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285