Ikon för Rikstermbanken

huvudråvara

svensk term: huvudråvara
definition:

den viktmässigt dominerande råvaran i en sammansatt produkt

 
källa: KRAV Ekonomisk förening: KRAVs Regler, Definitioner, s. 269–285